Wójt Gminy Święciechowa, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), w związku z zarządzeniem 0050/14/2023 z 10.01.2023 r. zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 17 stycznia do 17 lutego 2023 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Gminy Święciechowa: www. swieciechowa.pl
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa (pokój 14)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą korespondencyjną na adres: Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa (pokój nr 14) w godzinach pracy Urzędu.
 1. Wypełnienia ankietyon-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/wu7RQETtvm

   

 2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 roku o godz. 10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 23 stycznia 2023 roku klikając w podany link: https://forms.office.com/e/VK6.... Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały oraz wypełnione ankiety można składać do dnia 17 lutego 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Święciechowie.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl i stronie www.swieciechowa.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa:

 • projekt Uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa,
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Święciechowa.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl
 • na stronie internetowej www.swieciechowa.pl
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
 • w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Święciechowa, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.swieciechowa.pl.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzeniepdf632.18 KBSandra Sztor
Diagnozapdf4.78 MBSandra Sztor
Załącznik do Uchwały pdf138.30 MBSandra Sztor
Formularz zgłaszania uwag odt37.34 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 styczeń 2023 12:11 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego