Wójt Gminy Święciechowa, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 16 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.
w postaci:

Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Gminy Święciechowa: https://swieciechowa.pl,
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl,
 • w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa (pokój 14).

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
 • bezpośrednio do Urzędu Gminy w Święciechowie w godzinach pracy Urzędu.                  

2. Wypełnienia ankiety  on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/ci7abZiBFe

3. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 września 2023 r. o godz. 12:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 6 września 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/5qPaVCCefW. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

 

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 15 września 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Święciechowie.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl i stronie: https://swieciechowa.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa (pokój 14):

 • zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033,
 • formularz zgłaszania uwag,
 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl,
 • na stronie internetowej https://swieciechowa.pl,
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa,
 • w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Święciechowa, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: https://swieciechowa.pl. 

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzeniepdf380.20 KBSandra Sztor
Projekr GPR - Święciechowapdf6.85 MBSandra Sztor
Załącznik nr 1 do GPRpdf4.06 MBSandra Sztor
Załącznik nr 2 do GPRpdf34.46 MBSandra Sztor
Załącznik nr 3 do GPRpdf7.38 MBSandra Sztor
Formularz - załącznik docx17.41 KBSandra Sztor
Zarządzenie - skan pdf138.73 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 sierpień 2023 11:20 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego