Zgodnie z art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 485 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050/88/2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 8 sierpnia 2023 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne ww. projektu, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 16 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. w następujących formach:

1.Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

- w postaci papierowej na adres rzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa lub osobiście w Urzędzie Gminy Święciechowa, w godzinach pracy Urzędu;

- w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Spotkania konsultacyjnego on-line, które odbyło się w dniu 8 września 2023 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Na spotkaniu przedstawione zostały etapy prac oraz główne założenia dokumentu, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

3. Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/5qPaVCCefW.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców informowano w następujących formach:

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl;

- na stronie internetowej https://swieciechowa.pl

- na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa;

- w mediach społecznościowych.

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 8 września 2023 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033. Zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ankiet.

Podsumowanie wyników ankiet dostępne jest pod adresem:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=JdacuPIv4k17arHmCsRoLirX62fzC4hf&id=PelUsrVwlUq3bh9cA9IKkPzDNABoK8xKmo0lhmacgB1URU1IREVJUVZDTDUwSUFLMVVPQVpBU080VCQlQCN0PWcu

 

Za pośrednictwem formularza składania uwag nie wpłynęły żadne uwagi.

TytułTypRozmiarDodany przez
Program GPRpdf6.85 MBSandra Sztor
Załącznik nr 1 do GPRpdf4.06 MBSandra Sztor
Załącznik nr 2 do GPRpdf34.46 MBSandra Sztor
Załącznik nr 3 do GPRpdf7.38 MBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 wrzesień 2023 08:36 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. środa, 20 wrzesień 2023 08:37 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 wrzesień 2023 08:45 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego