Data wypływu: 22.04.2016 r.

 

Nr z rejestru: 2028

 

Przedmiot petycji: utworzenie "biblioteczki samorządowca", w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji

 

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto pozytywnie

 

Treść petycji

Rozstrzygnięcie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego