Kalendarz Wyborczy

 

Komunikat o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach

 

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Święciechowa w sprawie wskazania miejsc na obszarze Gminy Święciechowa przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Święciechowa o numerach,granicach obwodów i siedzibach komisji

 

O B W I E S Z C Z E N I E OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALISZU z dnia 28 września 2015 r. o skreśleniu z listy kandydatów na posłów

 

Zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie OKW nr 1 w Święciechowie

 

Zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie uzupełnienia składu OKW nr 1 w Święciechowie

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Święciechowa o sporządzeniu spisu wyborców oraz i miejscu i czasie jego udostępnienia

 

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Święciechowa o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje - nieaktualne

 

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Święciechowa o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych z podziałem na funkcje - po zmianach

 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36

 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 94

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego