Kwota Funduszu Sołeckiego : 41.466,14 zł.

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) II etap budowy ul. Nowej :

Kwota : 30.000,00 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota: 8.466,14 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej:

Kwota : 3.000,00 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 styczeń 2020 14:08 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego