Kwota Funduszu Sołeckiego:  27.945,89 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie "Parku zabaw Stodoła":

Kwota: 1.900,00 zł,

2) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 9.800,00 zł,

3) Remont Sali wiejskiej :

Kwota: 13.245,89 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł,

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 12:29 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego