Uchwała Nr XIX/ 155 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 17 kwiecień 2020 12:49 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego