Zmiany Budżetu

Uchwała nr LVI/500/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050.48.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.

Uchwała nr LV/489/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Uchwała nr LIV/ 479 /2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Uchwała nr LIII/ 476 /2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.