Uchwała Nr XXVI/ 223 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 02 grudzień 2020 10:36 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego