Projekt Budżetu

Zarządzenie Nr 0050.101.2020 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2021.