Uchwała nr XLIV/ 403 /2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 czerwiec 2022 14:55 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego