Zmiany budżetu

UCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

UCHWAŁA NR LXXII/624/2024 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024 WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024 WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

UCHWAŁA NR LXXI/615/2024 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

UCHWAŁA NR LXX/607/2024 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

UCHWAŁA NR LXIX/598/2024 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024