Uchwała nr XLV/ 411 /2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 04 lipiec 2022 11:12 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego