Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03 sierpień 2022 07:36 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego