Wyniki naborów

Szczegóły w załączniku

Szczegóły w załączniku

Szczegóły w załączniku

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

 

informuje o wynikach naboru

 

na stanowisko pracy do spraw inwestycji

 

 

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

 

na ww. stanowisko został wybrany

 

 

 

Pan Przemysław Wleklik

 

zamieszkały w Dąbczu

 

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

 

Pan Przemysław Wleklik spełnił wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowany do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

 

 

 

 

 

                           Wójt Gminy Święciechowa

 

   /- / mgr inż. Marek Lorych

 

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

 

 

informuje o wynikach naboru

 

na stanowisko pracy do spraw inwestycji

 

 

 

 

 

Nabór zakończono bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że kandydaci nie spełniają oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Święciechowa

                                                                                                                                                   /-/ mgr inż. Marek Lorych

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy ds. obsługi bankowej

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Aneta Sadowska

zamieszkała w Lesznie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aneta Sadowska spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy – Główny/a Księgowy/a

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Anna Kaczmarek

zamieszkała w Lasocicach

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Anna Kaczmarek spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do gospodarki niskoemisyjnej

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Aurelia Prałat

zamieszkała w Długiem Nowem

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aurelia Prałat spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Monika Matecka

zamieszkała w Święciechowie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Monika Matecka spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana Pani Anna Sztyler, zam. Leszno.

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

informuje o wynikach naboru
na stanowisko do spraw techniczno-kancelaryjnych


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana

Pani Joanna Nowak
zamieszkała w Lesznie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Nowak spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

informuje o wynikach naboru do pracy na zastęptswo
na stanowisku do spraw funduszy strukturalnych


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Kaczmarek
zamieszkała w Lesznie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Kaczmarek spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.