Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – starszy referent do spraw kadrowo płacowych - została wybrana Pani Żaneta Kowalak zam. Leszno

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku starszego referenta do spraw kadrowo płacowych pod względem formalnym i merytorycznym.

Ponadto uzyskała najwyższą ocenę podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej, w której wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym na danym stanowisku.

W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 


Karolina Homska-Makowska
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 03 lipiec 2017 09:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2017 09:00 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 lipiec 2017 09:05 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego