Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie została wybrana :

Pani Monika Poprawa – Dorabiała, zam. Krobia.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym pracy w ośrodku wsparcia. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 13 marzec 2020 14:07 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 marzec 2020 14:08 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego