Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1086
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 944
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1083
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2018 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 1103
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 2718
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 22.02.2018 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 2620
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1429
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy - wznowienie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „eksploatacja odkrywkowa POLA B, C oraz D złoża kruszywa naturalnego PRZYBYSZEWO realizowana na dz. nr ewid. 577/5, 577/21, 577/22, 577/23, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10,579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/16, 579/17, 579/18 i 579/19 położonych na gruntach miejscowości Przybyszewo" Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 885
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jarawczeska Odsłon: 912
Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy - „budowa dwóch obiektów inwentarskich w Zakładzie Rolnym w Trzebinach - dwie obory o obsadzie przekraczającej 210 DJP każda, na działce ewid. nr 67/2 obręb Trzebiny, Gmina Święciechowa, województwo wielkopolskie" Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 926

Podkategorie