Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o ogłoszeniu naboru wniosków na projekt z zakresu sportu na 2023 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 166
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 187
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 189
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 198
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 191
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 196
Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 209
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 246
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 236
Informacja o wynikach konsultacji Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 256

Podkategorie