Rok 2018

Data wypływu : 25.07.2018

 

Nr z rejestru : RKP - 5993-2018

 

Przedmiot petycji: zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2019 r. nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Rozstrzygnięcie: negatywne