Dnia 13 września 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf119.48 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf302.55 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf48.39 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf39.72 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf44.12 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf37.10 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf35.02 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf37.19 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf149.65 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf33.67 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SIWZpdf20.15 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZpdf402.62 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ - str. tytułowapdf26.12 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ - opis. tech.pdf49.46 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ - plan orientacyjnypdf317.86 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z35.21 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf106.59 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego