Dnia 6 maja 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 146 500,00 zł brutto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:  2cb37b68-c426-475f-9e22-c7adf6ff2303

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2cb37b68-c426-475f-9e22-c7adf6ff2303

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf108.12 KBKarolina Samelczak
SWZpdf715.15 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf488.87 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf544.24 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf619.39 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf399.88 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf615.54 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf282.44 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf487.55 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf682.60 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZpdf81.97 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ7z2.44 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ7z7.15 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z51.33 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf368.73 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 kwiecień 2021 13:13 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 kwiecień 2021 13:13 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 21 kwiecień 2021 13:16 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 kwiecień 2021 13:19 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:04 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 08:05 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 maj 2021 13:55 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego