Dnia 22 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
123 294,00 zł brutto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 1d82b0f7-c937-4511-a9b4-76c7cb95db94

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d82b0f7-c937-4511-a9b4-76c7cb95db94

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf134.63 KBKarolina Samelczak
SWZpdf961.34 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf490.62 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1a do SWZpdf410.00 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf624.67 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf443.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf400.03 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf261.32 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf491.04 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf471.18 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf396.72 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9a do SWZpdf331.32 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z62.63 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf434.83 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf368.10 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 czerwiec 2022 13:48 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 10:18 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22 czerwiec 2022 12:13 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego