Kadencja 2018-2020

Joachim Piwek - Długie Stare - Przewodniczący

Aleksandra Groblica - Piotrowice - Zastępca Przewodniczącego

Julia Kapała - Sekretarz

 

Maksymilian Tulewicz - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Wiktoria Kędziora - Święciechowa - członek Komisji Rewizyjnej

Joanna Kubacka - Długie Stare - członek Komisji Rewizyjnej

 

Dominika Bożkiewicz - Długie Nowe

Wiktoria Olejniczak - Przybyszewo

Konrad Żukowski - Lasocice

Daniela Szulc - Długie Stare