Marian Dolata - Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Burda

Adam Ciesielski

Andrzej Glapa

Bronisław Górczak

Zdzisław Homski

Adam Hudzik

Józef Kluj

Krzysztof Majchrzak

Karol Martynów

Irena Pazoła

Bogdan Prętki

Franciszek Schubert

Stanisław Solnicki

Janusz Szyszkowiak

Henryk Wieczorek

Hieronim Witkowski

Grzegorz Żukowski

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego