Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 123,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 20 123,00 zł

2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 5 000,00 zł

3. Zakup ławek zewnętrznych

Kwota: 2 000,00 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego