Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 57.275,70 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 12.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 7.275,70 zł

3) Doposażenie boiska sportowego

Kwota: 38.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 56.114,35 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów

Kwota: 50.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 6.114,35 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 50.443,96 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 5.443,96 zł

2) Adaptacja pomieszczeń sali wiejskiej na salę fitness

Kwota: 5.000,00 zł

3) Projekt chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów

Kwota: 20.000,00 zł

4) Zagospodarowanie terenu boiska

Kwota: 20.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 46.039,36 zł,

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Adaptacja pomieszczeń w Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach :

Kwota: 15.000,00 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 2.500,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 2.500,00 zł,

4) Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - projekt (w tym Fundusz sołecki: 26.039,36 zł)

Kwota: 26.039,36 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego : 41.466,14 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zakup nagłośnienia :

Kwota: 4.000,00 zł,

2) Zakup ławostołów :

Kwota: 5.000,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 5.000,00 zł,

4) Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej:

Kwota: 1.466,14 zł,

5) Adaptacja pomieszczenia w Sali wiejskiej na salę fitness:

Kwota: 26.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego - 39.454,50 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Budowa drogi ulicy Kolejowej w Lasocicach

Kwota 39.454,50 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 36.213,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Przykrycie rowu wzdłuż ul. Ogrodowej w Lasocicach

Kwota 36.213,70 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 28.670,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie klimatyzacji sali wiejskiej w Lasocicach

Kwota 28.670,70 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 050,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placów zabaw w Lasocicach i Ogrodach

Kwota: 12 050,00 zł

2. Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Lasocicach

Kwota: 15 000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 24 382,33 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody

Kwota: 13 920,33 zł

2. Organizacja dożynek wiejskich (zakup fantów)

Kwota: 2 000,00 zł

3. Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa 2 elementów)

Kwota: 8 462,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w czerwcu 2015 r.:

1. Ogrodzenie placu zabaw w m. Ogrody

Kwota: 9 623,40 zł

2. Doposażenie placów zabaw w m. Ogrody i Lasocice

Kwota: 2 918,93 zł

3. Organizacja dożynek wiejskich (zakup fantów)

Kwota: 2 000,00 zł

4. Budowa Parku Fitness w m. Lasocice - zabudowa 3 elementów

Kwota: 9 840,00 zł