Kwota Funduszu Sołeckiego - 19.008,67 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 1.000,00 zł

2) Termomodernizacja sali wiejskiej w Strzyżewicach

Kwota 16.400,00 zł

3) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 10:47 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego