Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 37.171,93 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw

Kwota: 20.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 7.171,93 zł

3) Rewitalizacja terenów zielonych

Kwota: 10.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 39.448,39 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Urządzenie terenów zielonych

Kwota: 37.448,39 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 2.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 35.260,33 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Boisko wielofunkcyjne

Kwota: 35.260,33 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 31.168,64 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 2.500,00 zł,

2) Zakup usług pozostałych :

Kwota: 2.500,00 zł,

3) Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Strzyżewice - projekt (w tym Fundusz sołecki 26.168,64 zł)

Kwota: 26.168,64 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego : 25 916,34 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego :

1) Klimatyzacja Sali wiejskiej :

Kwota : 6 588,00 zł,

2) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 1.000,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych :

Kwota :- 4.328,00 zł,

4) Zakup głośnika i mikrofonu na salę wiejską :

Kwota :1 000,34 zł,

5) Zakup elementów na siłownię zewnętrzną :

Kwota: 13.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 24.580,16 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 3.250,00 zł

2) Remont sali wiejskiej

Kwota 19.330,16 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

4) Zakup usług pozostałych

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 23.828,63 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 14.523,28 zł

2) Remont sali wiejskiej

Kwota 8.305,35 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 19.008,67 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 1.000,00 zł

2) Termomodernizacja sali wiejskiej w Strzyżewicach

Kwota 16.400,00 zł

3) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 17 603,10 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. II etap budowy boiskia do koszykówki oraz przesunięcie stojaka do koszykówki

Kwota: 12 500,00 zł

2. Zakup nagród rzeczowych na Festyn Rodzinny

Kwota: 1 000,00 zł

3. Zakup regałów oraz przystosowanie pomieszczenia na magazyn

Kwota: 1 500,00 zł

4. Zakup stołu i ławek oraz umieszczenie ich na placu zabaw przy Przedszkolu

Kwota: 2 603,10 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 14 639,19 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw w m. Strzyżewice - podwójna huśtawka dla dzieci

Kwota: 1 800,00 zł

2. Wymiana drzwi frontowych do Sali Wiejskiej

Kwota: 2 093,60 zł

3. Budowa Parku Fitness w m. Strzyżewice - urządzenie siłowni napowietrznej

Kwota: 10 700,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w kwietniu 2015 r.:

1. Wymiana drzwi frontowych do Sali Wiejskiej

Kwota: 2 093,00 zł

2. Utwardzenie boiska trawiastego do koszykówki

Kwota: 12 546,19 zł