Kwota Funduszu Sołeckiego - 23.828,63 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 14.523,28 zł

2) Remont sali wiejskiej

Kwota 8.305,35 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 10:50 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego