Kwota Funduszu Sołeckiego : 39.448,39 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Urządzenie terenów zielonych

Kwota: 37.448,39 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 2.000,00 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19 styczeń 2023 12:52 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego