Kwota Funduszu Sołeckiego - 17 603,10 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. II etap budowy boiskia do koszykówki oraz przesunięcie stojaka do koszykówki

Kwota: 12 500,00 zł

2. Zakup nagród rzeczowych na Festyn Rodzinny

Kwota: 1 000,00 zł

3. Zakup regałów oraz przystosowanie pomieszczenia na magazyn

Kwota: 1 500,00 zł

4. Zakup stołu i ławek oraz umieszczenie ich na placu zabaw przy Przedszkolu

Kwota: 2 603,10 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego