Kwota Funduszu Sołeckiego: 30.821,26 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Modernizacja sali wiejskiej

Kwota: 24.821,26 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 6.000,00 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 30 wrzesień 2022 12:54 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego