Kwota Funduszu Sołeckiego - 16 380,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 4 000,00 zł

2. Projekt oświetlenia ul. Zielonej w Krzycku Małym

Kwota: 4 280,00 zł

3. Wymiana części ogrodzenia za salą wiejską w Krzycku Małym

Kwota: 8 100,00 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego