Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 33.735,39 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 25.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.735,39 zł

3) Remont sali wiejskiej

Kwota: 5.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 34.734,79 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Kwota: 34.734,79 zł

 

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 31.880,58 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Kwota: 31.880,58 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 29.649,35 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe :

Kwota: 29.649,35 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego - 25 418,75 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Kwota 25 418,75 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 24.777,43 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Kwota 24.777,43 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 23.031,93 zł

 

Przeznaczenie funduszu soleckiego

1) Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

Kwota 15.374,39 zł

2) Zakup zestawu nagłaśniającego

Kwota 7.657,54 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 18.377,92 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Zagospodarownaie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła w Niechłodzie - III etap

Kwota 18.377,92 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 17 413,24 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Zagospodarownaie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła

Kwota: 17 413,24 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 15 153,28 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pomiędzy obiektami Sali Wiejskiej i Kościoła w m. Niechłód

Kwota: 15 153,00 zł