Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 26.117,72 zł

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zakup tłucznia

Kwota: 12.117,72 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 14.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 25.756,49 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 5.000,00 zł

2) Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe

Kwota: 20.756,49 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 23.052,89 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 3.000,00 zł

2) Boisko Sportowe

Kwota: 20.052,89 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego - 20.901,87 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki :13.901,87 zł),

Kwota: 13.901,87 zł,

2) Doposażenie placu zabaw:

Kwota: 3.000,00 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej:

Kwota: 2.000,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.000,00 zł,

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota : 1.000,00 zł,

Kwota Funduszu Sołeckiego : 18.410,97 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zakup tłucznia:

Kwota : 13.410,97 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 2.000,00 zł,

3) Zakup namiotu:

Kwota: 3.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 17.517,80 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Tłuczeń do utwardzania dróg

Kwota 10.000,00 zł

2) Stoły na salę wiejską

Kwota 5.517,80 zł

3) Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole

Kwota 2.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 16.368,60 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Tłuczeń do utwardzania dróg

Kwota: 11.368,60 zł

2) Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole

Kwota: 2.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 1.500,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 1.500,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 13.217,19 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Odwodnienie drogi w miejscowości Długie Nowe

Kwota 13.217,19 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 12.558,14 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie klimatyzacji w sali wiejskiej

Kwota 12.558,14 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 11.260,92 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Długie Nowe - urządzenie ,, zjazd liniowy''

Kwota: 7.000,00 zł

2) Zakup zmywarko - wyparzarki do sali wiejskiej

Kwota: 4.150,00 zł