Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 wrzesień 2021 14:48 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego