Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 07.08.2017r. Udostępniony przez: Joanna Nowak Odsłon: 1354
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 10.08.2017r. Udostępniony przez: Joanna Nowak Odsłon: 1313
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 1410
Zgromadzenia Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 1512
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2017roku Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 1507
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1495
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2016 roku Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1827
Małe granty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1566
Oferty z tzw. Małych Grantów Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1665
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2016 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 1477

Podkategorie