Dnia 24 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf411.86 KBKarolina Samelczak
SIWZpdf837.72 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SIWZpdf490.06 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SIWZpdf342.85 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SIWZpdf353.93 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SIWZpdf339.36 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SIWZpdf326.97 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SIWZpdf270.08 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SIWZpdf586.06 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SIWZpdf388.21 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SIWZpdf2.25 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SIWZ7z394.28 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SIWZ7z16.32 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z35.28 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf370.21 KBKarolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego