Nieruchomości

 

                                                                                      O G Ł O S Z E N I E

 

     Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym  .

 

                                                                                          

                                                                                     O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność gminy położonej w obrębie wsi Długie Stare.

 

O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy na

 wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

                                                                   O G Ł O S Z E N I E

    Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przedszkolno- mieszkalnym – po przedszkolu. 

                                                            O G Ł O S Z E N I E

      Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie wsi Gołanice.

Podkategorie