Dnia 28 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 451 380,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 22 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z dnia 22.07.2021 r.".

Dnia 20 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z dnia 20.07.2021 r.".

Dnia 16 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 16.07.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 0066645b-a450-4087-8786-81437f74ec37

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0066645b-a450-4087-8786-81437f74ec37

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf115.81 KBKarolina Samelczak
SWZpdf812.47 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf492.76 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf621.98 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf618.63 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf397.10 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf612.90 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf283.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZpdf485.28 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf688.71 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 9 do SWZpdf2.19 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 10 do SWZ7z281.13 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ7z15.42 MBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z53.45 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 16.07.2021 r.pdf285.68 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 20.07.2021 r.pdf219.59 KBKarolina Samelczak
Kosztorysy ofertowe7z217.41 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z 22.07.2021 r.pdf222.87 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 11 do SWZ - zakres Rozdział III ust. 2a) SWZ - węzłypdf1.35 MBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf368.67 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 lipiec 2021 10:24 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 lipiec 2021 08:54 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 lipiec 2021 12:11 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 lipiec 2021 12:58 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 28 lipiec 2021 10:00 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 lipiec 2021 14:37 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego