Dnia 1 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert dodatkowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 4 maja 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

1 793 691,61 brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 27 kwietnia 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 27.04.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 0965319f-0e84-44f9-b142-ab46a60fac8e

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0965319f-0e84-44f9-b142-ab46a60fac8e

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf162.65 KBKarolina Samelczak
SWZpdf388.43 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 do SWZpdf478.63 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1a do SWZ7z210.79 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 do SWZpdf766.78 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 do SWZpdf443.44 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 do SWZpdf264.08 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 do SWZpdf440.23 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 do SWZpdf394.61 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZ - cz.17z12.66 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 do SWZ -- cz.27z11.46 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 do SWZpdf579.64 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z85.86 KBKarolina Samelczak
Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 27.04.2022 r.pdf460.33 KBKarolina Samelczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapdf36.75 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf319.23 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf477.96 KBKarolina Samelczak
Informacja z otwarcia ofert dodatkowychpdf474.14 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 kwiecień 2022 10:30 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 kwiecień 2022 14:26 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 maj 2022 10:41 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 04 maj 2022 10:41 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04 maj 2022 13:24 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 04 maj 2022 13:25 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 01 czerwiec 2022 11:23 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 01 czerwiec 2022 11:24 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego