Ogłoszenia o postępowaniach

Dnia 23 grudnia 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.