Dnia 29 czerwca 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert dodatkowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 31 maja 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 810 480,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

 

ID postępowania na miniPortalu: 6a410afb-0e41-4ce4-b1ff-6cff1c1c32c0

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a410afb-0e41-4ce4-b1ff-6cff1c1c32c0

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf163.04 KBKarolina Samelczak
SWZ_Gmina Święciechowapdf386.18 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowypdf478.47 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 1a - RCOpdf274.95 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniupdf761.49 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniapdf453.85 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanychpdf263.77 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 5 - Wykaz osóbpdf439.80 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobypdf394.30 KBKarolina Samelczak
Załącznik nr 7 - Dokumentacja7z12.55 MBKarolina Samelczak
Załącznik nr 8 - Wzór umowypdf560.99 KBKarolina Samelczak
Załączniki w formacie edytowalnym7z98.26 KBKarolina Samelczak
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówieniapdf317.45 KBKarolina Samelczak
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZPpdf374.79 KBKarolina Samelczak
Informacja z otwarcia ofert dodatkowychpdf118.28 KBKarolina Samelczak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 maj 2022 11:46 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 maj 2022 10:53 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 maj 2022 13:01 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 maj 2022 13:02 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 29 czerwiec 2022 12:44 Karolina Samelczak
Artykuł został zmieniony. środa, 29 czerwiec 2022 12:44 Karolina Samelczak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego