Dnia 20 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 16 lipca 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 16 lipca 2020r.", "Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 16 lipca 2020 r.", " Ogłoszenie z 16.07.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 10.07.2020 r." oraz zaktualizowaną, obowiązującą "SIWZ".

Dnia 16 lipca 2020 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 16 lipca 2020r." i  "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z dnia 16 lipca 2020r.".

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o zamówieniupdf419.66 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 1 do SIWZpdf541.32 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 2 do SIWZpdf343.91 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 3 do SIWZpdf585.86 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 4 do SIWZpdf339.00 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 5 do SIWZpdf323.62 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 6 do SIWZpdf270.98 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 7.1 do SIWZpdf298.97 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 7.2 do SIWZpdf296.49 KBAurelia Prałat
Załącznik nr 8 do SIWZpdf445.45 KBAurelia Prałat
Załączniki w formacie edytowalnymzip52.05 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 16.07.2020r.pdf362.53 KBAurelia Prałat
Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 16.07.2020 r.pdf441.22 KBAurelia Prałat
Ogłoszenie z 16.07.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 10.07.2020 r.pdf203.42 KBAurelia Prałat
SIWZpdf745.83 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 16.07.2020 r.pdf363.04 KBAurelia Prałat
Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 16.07.2020 r.pdf363.74 KBAurelia Prałat
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPpdf378.77 KBAurelia Prałat

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego