Wyniki postępowań przetargowych

Święciechowa dnia 19.06.2024r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

Informację o wyniku przetargu

1. Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Nr 0050/29/2024 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 2 maja 2024r. informuje, że dnia 11 czerwca 2024r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie nie odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntowych położonych w obrębie wsi Przybyszewo.

Działka nr 296/4 o pow. 0,0549 ha , księga wieczysta PO1L/00026043/1

cena wywoławcza netto- 107.625 ,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

 

Działka nr 296/5 o pow. 0,0549 ha , księga wieczysta PO1L/00026043/1

cena wywoławcza netto- 107.625 ,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

 

Działka nr 296/6 o pow. 0,0683 ha , księga wieczysta PO1L/00026043/1

cena wywoławcza netto- 133.497 ,00 zł Wadium 15.000,00,-zł.

 

2.Do dnia 7 czerwca 2024 r. na wskazane w ogłoszeniu konto nie wpłynęła żadna wplata wadium.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Święciechowa dnia 17.06.2024r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

Informację o wyniku przetargu

1. Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Nr 0050/30/2024 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 2 maja 2024r. informuje, że dnia 7 czerwca 2024r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie nie odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntowych położonych w obrębie wsi Trzebiny .

Działka nr 87/22 o pow. 0,0480 ha , księga wieczysta PO1L/00043079/7

cena wywoławcza netto- 31.681,00 zł Wadium 5.000,00,-zł.

 

Działka nr 87/25 o pow. 0,0660 ha , księga wieczysta PO1L/00043079/7

cena wywoławcza netto- 56.377,00 zł Wadium 5.000,00,-zł.

 

2.Do dnia 4 czerwca 2024 r. na wskazane w ogłoszeniu konto nie wpłynęła żadna wplata wadium.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

 

Święciechowa dnia 28.07.2023r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

Informację o wyniku przetargu

I.

1.W dniu 21 lipca 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 539/1 o pow. 0,1336 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 2

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 222.066,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 307.500,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Royal Deweloper Szczepaniak Spółka komandytowa.

 

II.

 

1.W dniu 21 lipca 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie  ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 539/2 o pow. 0,1197 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

 Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 215.455,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 267.666,45zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Royal Deweloper Szczepaniak Spółka komandytowa.

 

Święciechowa dnia 13.06.2023r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

Informację o wyniku przetargu

I.

1.W dniu 6 czerwca 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/5 o pow. 0,0838 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 149.558,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 185.801,34zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Royal Deweloper Szczepaniak Spółka komandytowa.

 

Święciechowa dnia 13.06.2023r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości.

Informację o wyniku przetargu

I.

1.W dniu 6 czerwca 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/6 o pow. 0,0793 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 141.527,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 175.824,81zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Royal Deweloper Szczepaniak Spółka komandytowa.

 

Święciechowa dnia 27.12.2022r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

Informację o wyniku przetargu

I.

1.W dniu 16 grudnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/4 o pow. 0,0839 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 4

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 121.130,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 204.180,00zł brutto

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Dawid Szczepaniak.

Święciechowa dnia 13.07.2022r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości.

 

Informację o wyniku przetargu

1.W dniu 05 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

Przetargiem objęto lokal nr 1 o pow. 74,50m2 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego na działce nr 148/5 o pow 0,1459 ha położonej w obrębie wsi Długie Stare przy ul. Wschowska 2 zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00072327/3.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 101.447,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 102.467,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Kostiantyn Shchehlovitov.

 

 

                                                                                                   Święciechowa dnia  26.07.2022r.

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości .

 

                                  Informację o wyniku przetargu

 I.

1.W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/3 o pow. 0,0800 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości  115.581,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 143,644,32,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabyła:

 Krawczyk Wioletta.

 

 

II.

1.W  dniu 19 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4  odbył się ustny   przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położnej w Henrykowie oznaczonej nr 481/4 o pow. 0,0839 ha zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00035790/8. 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

3.Najwyższa cena osiągnięta w przetargu :

4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to , iż osoba która wpłaciła wadium nie stawiła się na przetarg.