Święciechowa dnia 13.07.2022r.

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2011r. poz. 2213) Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości.

 

Informację o wyniku przetargu

1.W dniu 05 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie
ul. Ułańska 4 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu oraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości.

Przetargiem objęto lokal nr 1 o pow. 74,50m2 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posadowionego na działce nr 148/5 o pow 0,1459 ha położonej w obrębie wsi Długie Stare przy ul. Wschowska 2 zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00072327/3.

 

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0

 

3.Cena wywoławcza netto nieruchomości 101.447,00zł .

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 102.467,00zł brutto

 

4. W wyniku przetargu opisaną powyżej nieruchomość nabył:

Kostiantyn Shchehlovitov.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27 lipiec 2022 09:10 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego